ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφόρος Ικάρου Αρ. 66 ▪ Τ.Κ 71601
Νέα Αλικαρνασσός – Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2813 409 900 - Fax 2810 339 076
E-mail: dimoskopio@gmail.com